Home

Jsme vaším partnerem při zprostředkování obchodu, přípravě projektových žádostí, tvorbě strategických dokumentů a realizaci veřejných zakázek.

Zprostředkovatelská činnost

Projektový management

Vzdělávání

Zaměřujeme se na obchodní a zprostředkovatelskou činnosti primárně však v oblasti obalových materiálů (karton, kartonplast, fólie, sáčky, mirelon, dřevo). Dále se zaměřujeme na zprostředkování komplexní renovace odpadního potrubí, kanalizačních přípojek a dešťových svodů, a to nedestruktivní metodou bez nutnosti papírování.

Specializujeme se na komplexní řešení projektových záležitostí od vytipování vhodného dotačního titulu přímo na míru požadavkům klienta, až po zpracování a podání projektové žádosti včetně všech povinných příloh a dokumentů., a to jak z fondů Evropské unie, tak i národních zdrojů.

Potřebujete pro své zaměstnance zajistit odborné vzdělávání? Díky našim dlouholetým zkušenostem z oblasti poskytování vzdělávacích aktivit pro vás můžeme zajistit komplexní organizaci prezenčního nebo on-line vzdělávání vašich zaměstnanců.

Váš rozvoj a spokojenost je naše PRIORITA

Jsme společnost, mezi jejiíž hlavní činnosti patří zprostředkování obchodu. Rovněž se zabýváme projektovou činností, tvorbou strategických dokumentů, komplexní organizací vzdělávacích aktivit a poradenství.

Svým zákazníkům nabízíme kompletní služby od identifikace vhodného dotačního titulu, zpracování žádosti o dotaci, až po případnou administraci veřejných zakázek.

Organizace vzdělávacích aktivit je vždy přizpůsobena požadavkům a možnostem zákazníka, přičemž lektory jsou vždy odborníci na danou problematiku se zkušenostmi z praxe.

 

 

Práce v rámci našich služeb je založená na zodpovědném přístupu, budování dlouhodobých kladných vztahů s klienty a dodržování důvěrnosti všech informací

"Jsme vašimi partnery v oblasti projektového řízení a zprostředkování obchodu"

Partneři