Služby

Obchod

 • Zprostředkování nákupu a prodeje obalových materiálů:
  • karton
  • kartonplast
  • fólie
  • sáčky
  • mirelon
  • dřevo
 • Zprostředkování komplexní renovace odpadního potrubí, kanalizačních přípojek a dešťových svodů
  • bez kopání – není zapotřebí nic bourat, kopat, demolovat
  • bez papírování – vzhledem k inovativní technologii není třeba stavební povolení, či ohlášení stavby
  • rychlost – opravy v řádu dnů

Projektové řízení

 • Kompletní zpracování žádosti o vybranou dotaci na předepsaném formuláři a vypracování, popř. obstarání povinných a nepovinných příloh žádosti, jako jsou např. logický rámec, studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, problematika IPRM (Integrovaný plán rozvoje města), podrobný rozpočet, analýza cílové skupiny, aj.
 • Definování rizik projektu
 • Odborná poradenství a konzultace související s přípravou projektu
 • Komunikace a konzultace s orgány státní správy, partnery projektu, vyhlašovatelem aj.
 • Cenové konzultace
 • Zprostředkování služeb technických expertů (projekční a inženýrské služby aj.)
 • Rozbor způsobilých výdajů
 • Křížové financování

Vzdělávání

 • Komplexní zajištění prezenčních kurzů
 • Odborné kurzy
 • Soft skills
 • Školení z oblasti uživatelského IT (MS Office, Komunikační nástroje, Sociální sítě, Adobe, apod.)
 • Široká základna zkušených lektorů s praktickými zkušenostmi
 • Interaktivní distanční formy vzdělávání
 • E-LEARNINGOVÉ kurzy ve standardu SCORM
 • zvýšení atraktivity distančního vzdělávání za pomoci video tutoriálů apod.
 • Návrh strategií firemního vzdělávání
 • Tvorba a následná správa studijních plánů zaměstnanců